Kto jest użytkownikiem Twoich kanałów social?

Badania prowadzone regularnie przez marketerów w Stanach Zjednoczonych jednoznacznie wskazują, że to kobiety częściej loguję się w serwisie Facebook. Ich motywacja jest również dość ciekawa - nie chcą aby żadna ważna wiadomość umknęła ich uwadze. Co dają administratorom kanałów w social media takie informacje?

Jednym słowem można powiedzieć, że bardzo dużo, ponieważ pokazują nam profil użytkowników oraz ich motywacje. Oczywiście dotyczą one jednej grupy z populacji, ale pokazują nam szczególny motyw sprawdzania swojego streamingu na Facebooku.Dokładnie badania firmy MyLife pokazują, że 2/3 kobiet loguje się w serwisie Facebook co najmniej raz dziennie, natomiast wśród mężczyzna odsetek ten wynosi 54%. Jeśli zaś chodzi o częstsze korzystanie z serwisu to 1 na 5 kobiet kobiet sprawdza 2- 3 razy (15% mężczyzn) dziennie swoje konto.
Te wyniki potwierdzają badania firmy Burst Media z czerwca 2012. Ich dane mówią o 49% kobiet, które odwiedzają social media kilka razy dziennie w porównaniu do 34% badanych mężczyzn.

Content marketing

„Boję się, że przeoczę ważne posty"

... taki jest główny motywator zaglądania na stronę Facebook przez 62% badanych osób. Kobiety wymieniają ten argument znacznie częściej niż mężczyźni - 65% kobiet vs. 59% mężczyzn.
Co daje dużo do myślenia to fakt, że 1/4 kobiet przyznało, że sprawdza Facebook zaraz po wstaniu z łóżka, nawet przed zaglądnięciem do skrzynki mailowej (w porównaniu do 1 na 5 mężczyzn). Nie oznacza to wcale, że kobiety rzadziej przeglądają maile - wręcz odwrotnie! 4 na 5 kobiet zgodnie twierdzi, że sprawdzają swoje konto co najmniej raz dziennie. Do 90% wzrosło codzienne używanie skrzynki mailowej przez kobiety w wieku 35 - 44 lata. W pierwszym przypadku jest to o 5 punktów procentowych większa wartość niż w przypadku mężczyzn, a w drugim o 7 punktów procentowy.

Konsumpcja wizualna kobiet

Kobiety są bardzo wyczulone na kontent wizualny, ale wolą go konsumować niż się nim dzielić z innymi użytkownikami. Dla przykładu 7 na 10 kobiet przyznaje, że serwis YouTube służy im jedynie do oglądania filmów, natomiast w grupie mężczyzn jest to połowa z nich. Jeśli zaś chodzi o użytkowników Pinterest 44% kobiet konsumuje zawarte tam treści, podczas gdy mężczyźni są dwa razy bardziej skłonni do dzielenia się treściami z innymi (23% vs. 10%).

Wnioski dla nas

Jakie wskazówki dają nam przedstawione dane? Przede wszystkim pamiętajmy, że treści, które chcemy aby miały zasięg wirusowy musimy najpierw kierować do mężczyzn, ponieważ to oni są bardziej skłonni do shareowania treści. Aby kobiety zaangażowały się w naszą narracje musimy im dać unikalne treści i wprost mówić o możliwości dzielenia się kontentem. Drugim ważnym wnioskiem jest fakt, że większa część generowanych przez nas treści trafia do kobiet. Powinniśmy o tym pamiętać formułując kolejne posty. Ostatnią, istotną refleksją jest możliwość kierowania treści w social media zanim użytkownik przeczyta maila na swojej skrzynce pocztowej. Możemy w ten sposób zachęcić do otwarcia newslettera, zaciekawić odbiorcę i wpłynąć na jego zachowanie, gdy będzie czytał tytuł przesłanej przez nas wiadomości.

Social Media

Informacje na temat badania: Badanie przeprowadzono na terenie Stanów Zjednoczonych przez Harris Interactive w imieniu MyLife od 13 do 17 lipca 2012 roku na grupie 2 037 osób powyżej 18 roku życia.

Zyta Rabka