NGO

Szkolenia dla NGO

Zapraszamy na warsztaty Wszystkie Stowarzyszenia, które perspektywicznie myśla o Internecie jako źródle pozyskiwania funduszy na swoją statutową działalność. Zapewniamy twardą wiedzę z zakresu marketingu internetowego wspartą profesjonalnymi narzędziami marketingowymi sprofilowanymi specjalnie dla działalności Fundrisingowej...

Koncepcje promocji NGO, Jak promować organizację

Skrzynka z narzędziami Podstawą funkcjonowania każdej firmy jest jej obecność w świadomości potencjalnych klientów. Klientami organizacji pozarządowej są darczyńcy i osoby wspierające jej działalność w każdy możliwy sposób. Istnieją narzedzia podstawowe, używane najczęściej przez organizacje i firmy, by zaistnieć w...

Misja allingo

Nasza misja jest bardzo prosta: ROZWÓJ organizacji pozarządowych. Dlaczego? Ponieważ wiemy ile istotnych funkcji spełniają NGOsy w życiu społecznym - pomagają potrzebującym, wspierają wolontariat, chronią środowisko, walczą z niesprawiedliwościami, wzmacniają pasje i co najważniejsze pozwalają na wypowiedzenie się wspólnym...

Ruszamy

Po kilku tygodniach dyskusji, setkach wymienionych maili, nieprzespanych nocach, dziesiątkach pozytywnych feedbacków i zachęt, niestety nie pieniężnych od znajomych i nigdy niewidzianych osób ...śmiało możemy zaanonsować, że s t a r t u j e m y! Odpalamy serwis dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o...

Finansowanie NGO

W Polsce według oficjalnych statystyk Ministerstwa Finansów wartość przekazywanej pomocy, tak w ramach 1% podatku, jak i w postaci darowizn (wpłat na konto, zbiórki publicznej, itd.) stale wzrasta. W 2011 roku 1% przekazało ponad 10 milionów podatkników, co zaowocowało ponad 400 milionami złotych na kontach organizacji pożytku...