Koncepcje promocji NGO, Jak promować organizację

Skrzynka z narzędziami

Podstawą funkcjonowania każdej firmy jest jej obecność w świadomości potencjalnych klientów. Klientami organizacji pozarządowej są darczyńcy i osoby wspierające jej działalność w każdy możliwy sposób.

Istnieją narzedzia podstawowe, używane najczęściej przez organizacje i firmy, by zaistnieć w świadomości klienta. Do nich zaliczamy:

  • strategię organizacji,
  • misję i wizję,
  • cel strategiczny i cele organizacyjne,
  • długofalową koncepcję rozwoju,
  • koncepcję biznesową,
  • a także stronę www, zbudowaną na bazie stworzonej kreacji, uwzględniającej identyfikację wizualną,
  • slogo i oczywiście
  • działania promocyjne.