Misja allingo

Nasza misja jest bardzo prosta: ROZWÓJ organizacji pozarządowych.

Dlaczego? Ponieważ wiemy ile istotnych funkcji spełniają NGOsy w życiu społecznym - pomagają potrzebującym, wspierają wolontariat, chronią środowisko, walczą z niesprawiedliwościami, wzmacniają pasje i co najważniejsze pozwalają na wypowiedzenie się wspólnym głosem w wielu istotnych problemach.